37)Αληθής Λόγος Ο.Ε.Α.-Πως ο Μέγας Αλέξανδρος εξαφάνισε την πόλη ΟΖ,(ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ) των Ατλάντιων Σημιτομογγόλων.

Από τα Επιστημονικά κείμενα της Ο.Ε.Α. 1988—-Ηγεσία Ο.Ε.Α. ΑΘΗΝΩΝ 
Αφήνουμε όμως την διαστημική παράνοια για να επιστρέψουμε στην γήινη. Μετά την καταστροφή του 9.500 π.χ. στους αυτόχθονες –ηλιακούς- Αιγαίους που άρχουν στην νεοδιαμορφωθείσα γεωγραφία όλης της Ευρώπης και όλης της Βορείου Αφρικής, Παλαιστίνης, Μ. Ασίας, Μέσης Ανατολής έως την Μεσοποταμία, και στους –ηλιακούς Άτλαντες με αποικίες/ πόλεις σε όλη την…. ακτή της Δυτικής Αφρικής, προστίθενται οι ανεκδιήγητοι (σεληνιακοί) Άτλαντες του Γιαχβέ που δεν τους δέχεται Κανείς, ούτε ομόφυλος ούτε αλλόφυλος.

Αυτές οι (σεληνιακές) ορδές αποβιβάσθηκαν στις Δυτικές ακτές της Αφρικής με τα κατοικίδια ζώα τους και διωγμένοι από τους *-Ηλιακούς* Άτλαντες, βάδισαν βόρεια προς την Λιβύη και Αίγυπτο, για να διωχθούν και από εκεί από τους Πελασγούς Αιγαίους.

Διωγμένοι από τους πάντες κατευθύνθηκαν μέσω της Παλαιστίνης προς την Μεσοποταμία, και διώκονται και από εκεί από τους Έλληνες Μεσοποτάμιους των περιοχών ορίων Ταύρος και Ζάγρος.

Στρέφονται ανατολικώτερα προς το Ιράν αφού προηγουμένως ένα τμήμα τους αποκόπτεται από την κεντρική ορδή, και εγκαθίσταται στην Αραβία την οποία δεν διεκδικούσε κανένα Πελασγικό φύλο διότι η αραβική έρημος ήταν μη καλλιεργήσιμη.

Τα εδάφη της Αραβίας πριν από το 9.500 π.χ. ήταν καλυμμένα με τα νερά του Ινδικού Ωκεανού, και μετά το 9.500 π.χ. η κατάσταση του Αραβικού εδάφους ήταν η ίδια με την Σαχάρα, δηλαδή αλμυρή άμμος ενός πρώην θαλάσσιου βυθού.

Από το Ιράν εκδιώκονται διότι εκεί ήδη κατοικούν *άρεια* ευρωπαϊκά ελληνικά φύλα, και διότι ένα μεγάλο τμήμα πληθυσμού των Δρυίδων Αιγαίων έχει προηγηθεί μετακινούμενο, και έχει καταλάβει όλο τον χώρο των σημερινών Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ινδίας….

Διωκόμενοι και από την Ινδία, οι (σεληνιακές) ορδές βρίσκουν ελεύθερο έδαφος μόνον βορείως της Ινδίας, και διασπείρονται από το ΤΟΥΡΑΝ της λίμνης Αρόλης με μικρά τμήματα στην Μογγολία με το κύριο, μέρος της ορδής, και μέχρι τον βερίγγειο πορθμό με μικρά επίσης τμήματα.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από το Τουρανικό έπος των Φιλανδών Μογγολοειδών, το έπος *ΚΑΛΑΒΕΛΑ* ή * ΚΑΒΑΛΑ* , αντίστοιχο της εβραϊκής Κάβαλα. …..

Ομοίως επιβεβαιώνεται από τον Τουρανικό Φινλανδικό μύθο * Κιππουμάκι*…

Επειδή τα ανωτέρω τουρανικά έπη περιέχουν στοιχεία –ποιότητος- του Σημιτομογγολικού τρόπου ζωής θα τα εξετάσουμε από την άποψη της φιλοσοφικής αρχής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ, ήτοι από την άποψη της Αλλοιώσεως που έφερε η ποιότητα – ποσότητα της Σημιτομογγολικής ορδής, πάνω στην ποιότητα ποσότητα των νοτίως κειμένων ελληνοαρείων και ελληνοϊνδών, και των δυτικώς κειμένων ελληνικών φύλων της Ευρώπης.

Φιλοσοφική Αρχή Ποιότητος –Ποσότητος

Προθέτουμε απόσπασμα της Παγκοσμίου Ιστορίας του Π. Καρολίδη, τόμο 1, σελίς 354: ***Απλούστατη γνώσις των γενικότατων της ιστορίας αρκεί ίνα δείξει τάς μεγάλας ιστορικάς αντιθέσεις και τα μεγάλα χάσματα τα χωρίζοντα απ’ αλλήλων Τουρανικούς λαούς –Σημιτομογγολικούς- και εξαφανίζονται τα απ’ αρχαιοτάτων χρόνων πάσαν συνείδησιν αρχέγονου ενότητος και μνήμην της πρώτης κοιτίδος. **Αδύνατον ήτο εν τοιαύτη εξέλιξει ιστορική να διατηρηθώσι κοιναί παραδώσεις περί κοινής καταγωγής πατρίδος πλήν ίσως παρά τισί λαοίς, οίτινες εν τω μεγάλω ρεύματι του ιστορικού χρόνου έμειναν ανέπαφοι από πάσης επιδράσεως του ιστορικού βίου. –Και αληθώς τοιαύτη τις παράδοσις διετηρήθη παρά τοις νομάσι Τούρκοις της Κεντρικής Ασίας-Τουρκμενιστάν και Τουρκεστάν και Τουρκεστάν της ΕΣΣΔ-.

Κατά ταύτην η κοιτίς του ανθρώπινου γένους είναι κοιλάς τις των Αλταϊως ορέων, ού μακράν του οροπεδίου του Παμίρ κειμένη και κεκλεισμένη πανταχόθεν υπό ορέων εχόντων πλουσιώτατα μεταλλεία σιδήρου. Αλλά τα όρη ταύτα τα αποτελούντα το μέγα περιτοίχισμα της κοιτίδος, κατασταθέντα πυριφλεγή διά τινός ενεργείας πυρίνης, κατέπεσον διά της τήξεως του σιδήρου και ηνέωξαν ούτω ‘εξοδον είς τους εγκεκλεισμένους εν τη κοιλάδι πρωτογενείς ανθρώπους, οίτηνες αληθώς εξελθόντες διεσκεδάσθηκαν είς τα λοιπά μέρη του κόσμου. Η παράδοσις αυτή κατά τούτο είναι χαρακτηριστική του βίου των Τουρανικών λαών, ότι παρίστησιν ως κύριων του βίου στοιχείον την μεταλλουργίαν.*****

Σήμερα το έδαφος του Παμίρ ή Τατζικιστάν ανήκει στην ΕΣΣΔ. Αφαιρώντας τα στοιχεία υπέρ της Μογγολικής παραδόσεως, βρίσκουμε ότι η μόνη κοιλάδα των Αλταίων ή Αλάινων –ανταποκρίνεται στην ανωτέρω περιγραφή, είναι εκείνη που διασχίζει ο ποταμός Σαραφάν, ο οποίος εκβάλει στην μικρή λίμνη Κάρα-Κούλ πλησίον της πόλεως Μποχάρα του δυτικού Ουζμπεκιστάν, αφού προηγουμένως διέρχεται από την πόλη Σαμαρκάνδη.

Η όλη περιοχή βρίσκεται 250 χλμ., νοτίως της Τασκένδης σημερινής πρωτευούσης του Ουζμπεκιστάν .

Αναφέρουμε τις πόλεις της περιοχής με τα ενδεικτικά ονόματα : ΟΥΡΓΚ_ΟΥΤ, ΟΥΡΑ_ΤΙΟΥΜΠΕ, ομόφωνα με την πρώην πρωτεύουσα ΟΥΡΓΚΑ της Μογγολίας. Στην τοπική διάλεκτο του Ουζμπεκιστάν και Τατζικιστάν τα Αλτάϊα Όρη λέγονται ΑΤΛΑ_Ι_ΤΑΟΥ ή ΑΤΛΑ_Ι_ΤΑΓΚ δηλαδή όρη ΑΤΛΑΝΤΙΩΝ !!!!!!!!!!!!!!

Βορείως των ΑΤΛΑΙ_ΤΑΟΥ βρίσκονται τα όρη ΤΑΛΑΣ_ΤΑΟΥ ή ΑΤΑΛΑΣ_ΤΑΟΥ τα οποία φέρουν συγχρόνως την ονομασία ΟΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ή ΛΕΞΑΝΤΕΡ_ΤΑΟΥ ως απόδειξη της διελεύσεως του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Σαμαρκάνδη και το άντρο των Μογγόλων της παρακείμενης ΟΖ……

Η Ο.Ε.Α. μέσω των Ελλήνων της Τασκένδης εντόπισε ακριβώς τις επίμαχες τοποθεσίες και το 1979 μέσω των Αφγανικών συνόρων μια ομάδα ερευνητών της εισήλθε στο Σοβιετικό έδαφος όπου προχώρισε σε ανασκαφές.

Τα ευρήματα που φυγαδεύτηκαν πάλι μέσω Αφγανικών συνόρων, αποδεικνύουν ότι τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου διέλυσαν στην κυριολεξία το διοικητικό κέντρο των Μογγόλων, ισοπεδώνοντας και καίγοντας τα πάντα.

Οι ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Φέργκαν και στην ΟΖ_ΓΚΑΝ αναφέρουν ότι οι Μογγόλοι ιππείς της ΟΖ έπεσαν μέχρις ενός στην προσπάθειά τους να καλύψουν την φυγή του Ατλάντιου ΚΑΝ, ό όποίος με την σωματοφυλακή του διέβη τον ποταμό Υαξάρτη- Συρ Ντάρια- από την ανατολική έξοδο της κοιλάδος, και ενώθηκε με τους άτλαντες Κιργίσιους – Κιργκίζ..-

Δεν γνωρίζουμε αν ο μύθος των Μογγόλων του Τουρκμενιστάν περί *ορέων κατασταθέντων πυριφλεγών διά τινός ενεργείας πυρίνης* αναφέρονται στην πυρπόληση των πάντων από τον Αλέξανδρο , αλλά τα στρώματα των ανασκαφών με απανθρακωμένα υπολείμματα και οι ελληνικές στήλες τρόπαια θριάμβου που βρέθηκαν στην ΟΖ του Ουζμπεκιστάν ή ΟΖ_ΜΠΕΚ, συνηγορούν στο ότι οι έλληνες προκειμένου να εκπορθήσουν την άτρωτη κοιλάδα των Αλταίων ορέων χρησιμοποίησαν ως όπλο την πυρπόλυση των φυσικών κοιασμάτων άνθρακος της περιοχής που είναι κατά στρώματα αναμεμιγμένα με μεταλλεύματα σιδήρου.

-*Στην ανωτέρω υπόθεση συνηγορεί η ελληνική επιγραφή του τάφου του στρατιώτου *Κάσισχου*, που βρέθηκε στην ΟΖ και αναφέρει ότι ***Κάσισχος ΕΓΚΕΛΕΥΜΑΤΙ ΛΙΘΟΥΣ ΟΡΕΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΩΝ ΕΜΠΙΜΗΡ…. ΠΥΡΣΟΤΟΚΟΣ ΕΝΘΑΔΕ****.

Δηλαδή: (Εδώ κείται ο Κάσισχος ο οποίος στην διαταγή εμπρησμού των λίθων των ατλάντιων ορέων απεδείχθη γέννα φωτιάς ή γεννημένος για να βάζει φωτιά- πυρσοτόκος.)

Από ότι γνωρίζουμε οι λίθοι δεν είναι καύσιμη ύλη. Εξ άλλου οι ανασκαφικές τομές των ερευνητών της Ο.Ε.Α. στα Αλτάϊα όρη παρουσίασαν το εξαιρετικό παράδοξο φαινόμενο της υπάρξεως στρωμάτων στάχτης κάτω από βράχους και λιωμένα στρώματα σιδήρου που αποκλείουν το ενδεχόμενο των μετέπειτα προσχώσεων πάνω σε καμένη επιφάνεια της γης. Εκ άλλου το πάχος των στρωμάτων στάχτης, από ένα έως ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ , αποκλείει την εκδοχή κατάλοιπων καύσεως οποιουδήποτε κτίσματος ή πόλεως επιφανείας.

Έτσι η μόνη εκδοχή που υπάρχει είναι ανάφλεξη τεχνητή ή αυτανάφλεξη των υπογείων κοιτασμάτων άνθρακος.

Τα ελληνικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι έλαβε χώρα τεχνητή ανάφλεξη των κοιτασμάτων από το στράτευμα του Αλεξάνδρου.

Για να μην γράφει η ιστορία αυτή την φοβερή ήττα και εκπόρθησή τους από την κοιλάδα της Σαμαρκάνδης οι Μογγόλοι επινόησαν το παραμύθεμα της *μυστηριώδους πυρίνης ενέργειας* που έλιωσε στην κυριολεξία τα Αλτάια όρη και άλλαξε την γεωγραφία της περιοχής…

Είναι πρωτοφανής μια τέτοια πανωλεθρία όπου ο αμυνόμενος βλέπει τη γη να παίρνει φωτιά από κάτω όπου τα κοιτάσματα άνθρακος πλησίαζαν την επιφάνεια , ενώ συγχρόνως λιώνουν τα βουνά που χρησίμευαν στην άτρωτη φυσική του οχύρωση.

Είναι πρωτοφανές και το μένος του Αλεξάνδρου για μια τέτοια κοσμογονική διάλυση του άντρου των Μογγόλων.

Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πριν ακόμη εκκινήσει για την εκστρατεία του, είχε σαν σκοπό τον εκμηδενισμό των Μογγόλων, διότι γνώριζε ότι οι ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΟΙ ήταν υπεύθυνοι όλων των εμφυλίων πολέμων που αποδεκάτιζαν και γενοκτονούσαν τις ελληνικής προελεύσεως φυλές Περσών και Ελλήνων, όλων των Περσικών πολέμων που είχαν προηγηθεί.

ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΤΙ ο ΞΕΡΞΗΣ Α’ ή Ασσουήρης είχε σύζυγο και σύμβουλο την Εβραία ΕΣΘΗΡ και πρωθυπουργό τον Εβραίο μαστρωπό Μαρδοχαίο ή Μαρδοχάϊ , εξ αιτίας των οποίων ο Περσικός λαός εξεστράτευσε εναντίον των ομοφύλων του Ελλήνων..

ΙΔΕ –ΒΙΒΛΟΣ- , Βιβλίο – *Εσθήρ*..

Οι τότε Έλληνες ήξεραν πολύ καλά ποιός ήταν ο πραγματικός εχθρός, εφ’ όσον ο Αλέξανδρος άφησε ανέπαφους τους ομόφυλούς του Πέρσες, απογόνους του ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΡΣΕΩΣ, και εκτόνωσε ολόκληρο το καταστροφικό μένος εναντίον των ΓΩΓ ή ΜΑΓΩΓ της Σημιτομογγολικής ΟΖ.

Τώρα εξηγούνται οι επίμονες παραινέσεις των Ελλήνων Σκύθων προς τον Αλέξανδρο να καταστρέψει την ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ τους Μογγόλους ΜΑΓΓΟΛ ή ΜΑΓΩΓ , το κέντρο των ατλάντιων της *απρόσιτης κοιλάδας..

Αυτό που δεν εξηγείται είναι η πλαδαρότητα και η Ηλιθιότητα των ελληνικών Τεκτονικών κυβερνήσεων που άφησαν την Ελλάδα έκθετη και δίκην Οίκου Ανοχής στο Κτηνώδες περιεχόμενο του σφαγέως ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ και των σφαγέων κομματικών –ιδεολογιών- ως προϊόντων του ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛIΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ….