ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ


ΠΡΟΘΕΜΑ:

1ον: Η ακολουθούσα ενότητα......... σελίδων με τίτλους:
 "Πειθαρχία ατομικού Υποσυνειδήτου- Συνειδητού" δίδεται στο κοινό με τη ΣΑΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό όλα τα μέτρα Ασφαλείας γιά διανοητική προστασία των Αναγνωστών από Ψυχοσωματικές Επιπλοκές λόγω αιφνιδίας επαφής με ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ.
 Οι Κανόνες Ασφαλείας έχουν εκτεθεί σε δύο προηγούμενες πολυσέλιδες Ενότητες της Ο.Ε.Α προς το Κοινό και συνοψίζονται στο Γενικό Κανόνα:
 "Σε οποιαδήποτε περίπτωση βίαιας αντιδράσεως του αναγνώστου στο περιεχόμενο της παρούσης, καλείται να εγκαταλείψει αμέσως και να θεωρήσει το κείμενο ως απαράδεκτη ψευδολογία".


2ον: Ο αναγνώστης ο οποίος θα συνεχίσει την ανάγνωση του κειμένου παρά την ανωτέρω προειδοποίηση, θα έχει υπ' όψιν του ότι το κείμενο κινείται σε τρία επίπεδα: α) Κυριολεκτικό και κατά γράμμα αληθές επίπεδο.
β) Συμβολικό ήτοι Μυθολογικό επίπεδο(Μιτο-λογία).
γ) Παραπλανητικό ήτοι κατά γράμμα ψευδές επίπεδο.
3ον: Προς αποφυγή πλήρους αποσυναρμολογήσεως του εγκεφάλου του αναγνώστου, σε ορισμένο σημείο του κειμένου θα δοθούν οι κλείδες απομονώσεως των Παραπλανητικών Στοιχείων των κατά γράμμα Ψευδών, συνοδευόμενες από τα αληθή αναλογούντα στοιχεία σε Κυριολεκτικό κατά γράμμα αληθές επίπεδο.

4ον: Δε θα διαχωρίσουμε στην παρούσα το Κυριολεκτικό από το Συμβολικό επίπεδο, ήτοι δε θα διαχωρίσουμε τα στοιχεία τύπου
α) από τα στοιχεία τύπου
β). Ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει από τον αναγνώστη ως εγγύηση κριτικής λειτουργίας του καθ' όλο το μήκος του κειμένου, δεδομένου ότι μας είναι ανεπιθύμητοι παθητικοί μη κριτικοί αναγνώστες.

5ον: Ο σκοπός της ανωτέρω τακτικής μας συγγραφής είναι πρώτον η υποχρέωση του αναγνώστου να εθισθεί σε μη παθητική ανάγνωση κειμένων και η διασφάλιση απορρίψεως του κειμένου από αναγνώστες εθισμένους στη λήψη "ευκόλου γνώσεως".

6ον: Το παρόν κείμενο ισοδυναμεί με Διακήρυξη Επαναστάσεως σε Εθνικό Επίπεδο, σε Μείζον Πλανητικό Επίπεδο και σε Μέγιστο Επίπεδο ΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ίδε πρώτη ενότητα της Ο.Ε.Α.)

7ον: Προς ενοποίηση προηγουμένης ενότητος της Ο.Ε.Α. με περιεχόμενο "Παγιδευμένη Πολιτική Μετενσαρκώσεως Μέσω Γαιωστατικών Δορυφορικών Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας"θεών"" με την παρούσα ενότητα, δίδουσα έμφαση στη Γήινη Πολιτική ήδη Ενσαρκωμένων Όντων αποτελούντων Εθνότητες"Δοχεία" ιδίας Φυλής, προθέτουμε την κάτωθι παρατήρηση-κλείδα, άνευ της οποίας προκύπτει το εύλογο ερώτημα:

"Διατί η Ο.Ε.Α. επιμένει σε Εθνικό Αγώνα Διατηρήσεως των Ελληνικής Φυλής"Δοχείων" Ενσαρκώσεως, ερχόμενη έτσι σε αντίφαση με τις διακηρύξεις της περί του Αφύσικου της Ενσαρκώσεως και άρα περί του Αφύσικου της Παγιδευμένης Ενσαρκώσεως Όντων ΚΑΙ εντός"Δοχείων"-Σωμάτων Ελληνικής Φυλής";