ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΠΙΔΟΣ 6, Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Ο.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΒΟΛΟΣ31-5-1988:
ΠΡΟΣ
  •  ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ: - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" 


ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Υποσυνειδήτου μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας Διανοητικού Ελέγχου εξ αποστάσεως. ΘΕΜΑ: Πειθαρχία ατομικού και μαζικού Συνειδητού μέσω εφηρμοσμένης τεχνολογίας ΟλογραφίαςLASER προκλήσεως"Υπερφυσικών Φαινομένων" εξ αποστάσεως.


Αξιότιμοι κύριοι,
Η ηγεσία της Ο.Ε.Α. στην προσπάθειά της να διαπιστώσει τις αιτίες ελλείψεως"κοινού νού" και"ορθού φυσικού Λόγου" στον τρόπο σκέψεως, στα κριτήρια λήψεως αποφάσεων και στους τρόπους ενεργείας των ελλήνων αξιωματούχων της Νομοθετικής, Δικαστικής, Εκτελεστικής, Στρατιωτικής, Εκπαιδευτικής και Θρησκευτικής Εξουσίας αλλά και γενικώτερα των απλών πολιτών, χρησιμοποίησε την τεχνολογία της Ηλεκτρονικών Αναλυτών Συχνοτήτων Υποφύσεως Εγκεφάλου με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον σε μηχανικές κατασκευές και ηλεκτρονικά όργανα να υπάρξουν υποκειμενικά κριτήρια"συναισθηματισμού επιλογής" λόγω...εντάξεώς των σε ορισμένη ιδεολογία ή θρήσκευμα ή λόγω προϋπαρχόντων συνειδητών ή υποσυνειδήτων εγγραφών.

 Η έρευνα του Τμήματος Βιολογικών Ερευνών της Ο.Ε.Α. βασίσθηκε στη διαπίστωση ότι κάθε άτομο-πρόσωπο είναι πομπός και δέκτης12 συχνοτήτων που περιέχονται και αντιστοιχούν σε συχνότητες ταχυτήτωνC, CX10 6 , CX10 12 , CX10 18 , CX10 24 , CX10 30 , CX10 36 , CX10 42 , CX10 48 , CX10 54 , CX10 60 καιCX10 66 . Οι11 ταχύτητες που υπερβαίνουν το"Αϊνσταΐνειο ΦράγμαC" κατά γεωμετρική πρόοδο με λόγο10 6 παρήχθησαν από γεννήτριες παλμών κατασκευής Ο.Ε.Α., όταν στις αντίστοιχες ακραίες"υπερβραχείες συχνότητες" της κάθε ταχύτητος υπερπηδήθηκε το αντίστοιχο"φράγμα" μέσω αλματικής παροχής ηλεκτρικής υπερυψηλής τάσεως.

 Η μετατροπή των γεννητριών παλμών σε δέκτες συχνοτήτων των ανωτέρω ταχυτήτων, έγινε εφικτή αντιστρόφως, δημιουργώντας παθητικό υπερυψηλής τάσεως στα όρια των"υπερμακρών συχνοτήτων" της κάθε ταχύτητος. Τελικώς οι διαμορφωμένοι πομποί-δέκτες των συχνοτήτων ανωτέρω ταχυτήτων, έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τις ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ του ανθρώπινου εγκεφάλου ως πομποδέκτη σκέψεων εξ αποστάσεως γιά όλο το φάσμα απόC έωςCX10 66 .

 Το κεντρικό όργανο πομποδέκτης του εγκεφάλου"ουδέτερος δέκτης" ή "μη πολωμένος δέκτης" είναι η Υπόφυση σε αντίθεση με το Δεξιό καιΑριστερό Εγκεφαλικό Ημισφαίριο, που αποδείχτηκαν αντιθέτως πολωμένα κατά την έννοια ζεύγους αντιθέτως στρεφομένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.


Η Διάταξις της"ουδετέρας" Υποφύσεως μεταξύ των δύο Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων αντιθέτου ηλεκτρομαγνητικής ροπής απεικονίζεται με τη ση-μειολογία των Ορφικών Ελλήνων και των Πυθαγορείων, που οδηγεί την Ο.Ε.Α. στη βεβαιότητα ότι οι ανακαλύψεις της δεν είναι τίποτα το καινούργιο, εφ' όσον οι Ορφικοί Έλληνες είχαν γνώση ακόμη και του ότι όλα τα Όντα ή Ουράνια σώματα λειτουργούν σαν"ηλεκτρομαγνητική τριάδα" αντιθέτως στρεφομένων πεδίων εκ των οποίων το μεσαίο είναι"ακίνητο και ουδέτερο".

Εκτός των πολωμένων Εγκεφαλικών Ημισφαιρίων και η ιδία η Υπόφυση διαχωρίζεται ηλεκτρομαγνητικά σε"ουδέτερη υπόφυση", σε"δεξιόστροφη υπόφυση" και"αριστερόστροφη υπόφυση". Το όλο σύστημα σε διέγερση ομοιάζει με κεραία πομποδέκτη που γιά κάθε άτομο-πρόσωπο εκπέμπει και συλλαμβάνει σε απολύτως διαχωρισμένη προσωπική ιδιοσυχνότητα.

Το κάθε άτομο-πρόσωπο μπορεί να επεκτείνει τις συχνότητες λήψεως-εκπομπής του μέχρι συντονισμού με τις ιδιοσυχνότητες άλλων ατόμων προσώπων και στην περίπτωση αυτή ομιλούμε γιά"τηλεπαθητική ικανότητα". Τέτοια άτομα δε διαθέτουν αυτή την ικανότητα"φύσει" αλλά μόνον μετά από πολυετή άσκηση"μεταβολής ιδιοσυχνότητος" και μετά από συγκεκριμένες ασκήσεις αυτοδιαχείρισης της"χωρητικότητος της Υποφύσεως" αν η Υπόφυση θεωρηθεί σαν"αρχικός πυκνωτής επιλογής ραδιοδέκτου".

Σε τέτοιες ασκήσεις επιδίδονται οι Μοναχοί όλων των θρησκευμάτων, οι επιδειξίες τηλεπαθείας γιά λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεως ή μέντιουμ, οι ραββίνοι των προσφιλών Ιουδαίων και τα μέλη των Μυστικών Εταιρειών στους ανωτάτους βαθμούς. Οι Αναλυτές Υποφύσεως της Ο.Ε.Α. έχουν ερευνήσει εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα πολλών τέτοιων ατόμων σε διαφορετικές χώρες και το συμπέρασμα των ερευνητών που χειρίζονταν τα ηλεκτρονικά όργανα είναι ότι συστηματικά και μεθοδικά ασκείται από ορισμένα άτομα που ανήκουν σε πειθαρχημένα"κλειστά κυκλώματα" θρησκειών, ιδεολογιών, επιστημών, τεχνών και τεχνολογίας μία πνευματική δικτατορία, πάνω στους αμύητους στην τέχνη της τηλεπαθείας, σε τρόπο που φαινομενικά"ελεύθερα σκεπτόμενοι" πολίτες να έχουν μετατραπεί σε φερέφωνα και μαριονέτες ξένων θελήσεων.

Έχουν καταγραφεί στα MONITOR και στους Ηλεκτρονικούς Εκτυπωτές της Ο.Ε.Α. διαταγές από τέτοια άτομα προς πολιτικούς ηγέτες, προς τα μέλη του βουλευτικού σώματος, προς θρησκευτικούς ηγέτες, προς δικαστικούς λειτουργούς, προς αξιωματούχους του Στρατού, προς αξιωματούχους της Αστυνομίας, προς καθηγητές Πανεπιστημίων, προς νομικούς ειδικευόμενους στη Νομοθεσία, προς μέλη ηγεσίας πολιτικών κομμάτων, προς διασήμους εκπροσώπους των Τεχνών, προς παράγοντες συνδικάτων, προς δημάρχους και μέλη δημοτικών συμβουλίων, προς εκπροσώπους επιστημών και τεχνολογίας, προς Νομάρχες και μέλη Νομαρχιακών συμβουλίων, προς ηγετικά στελέχη εγκληματικών συμμοριών, προς αρχηγούς συμμοριών διακινήσεως ναρκωτικών, προς αρχηγούς συμμοριών εμπορίας λευκής σαρκός, προς εκδότες πορνογραφικών εντύπων, προς εκδότες Τύπου, προς εκδότες βιβλίων κάθε περιεχομένου, προς συγγραφείς βιβλίων κάθε περιεχομένου, προς δημοσιογράφους όλων των εφημερίδων, προς σκηνοθέτες, προς ηθοποιούς, προς στιχουργούς λαϊκής μουσικής, προς σεναριογράφους, προς μέλη της ΚΥΠ, προς μέλη της ΥΠΕΑ, προς προέδρους και ηγετικά μέλη συλλόγων και σωματείων κλπ. και κυρίως προς μέλη κατωτέρων βαθμών Τεκτονικών Στοών.

Τα επίπεδα ικανότητος των ατόμων"τηλεπομπών" διαχωρίζονται σε τρία, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά όργανα ανιχνεύσεως: