ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4

1ον: "Τηλεπομποί γραμμικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν μόνον την ικανότητα να συντονίζονται με ιδιοσυχνότητες υποφύσεων ενός μόνον άλλου ατόμου, ανά περίπτωση και να μεταδίδουν διαταγές σκέψεων υπό τύπον γραμμικής αναγνώσεως κειμένου.

 2ον: "Τηλεπομποί επιφανειακής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν την προηγούμενη ικανότητα και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου, ανά περίπτωση, εικόνες επιφανείας δύο διαστάσεων, κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών των VIDEO TV.

3ον: "Τηλεπομποί στερεοσκοπικής μεταδόσεως" είναι άτομα που έχουν τις προηγούμενες δύο ικανότητες και την πρόσθετη ικανότητα να μεταδίδουν στην υπόφυση ενός μόνον άλλου ατόμου, ανά περίπτωση, στερεοσκοπικές εικόνες τριών διαστάσεων, κινούμενες ή ακίνητες κατ' αναλογία λειτουργιών ολογραφικής προβολήςLASER.


Αντιστοίχως υπάρχουν τρία υποδεέστερα επίπεδα ικανότητος ατόμων που μπορούν μετά από ορισμένη εκπαίδευση να λειτουργούν μόνο σαν δέκτες των ατόμων-πομπών που κατά κανόνα έχουν και ικανότητες δέκτου. Εκτός των ανωτέρω έξι επιπέδων ικανότητος που κατέχονται κυρίως από "μέντιουμ" πειθαρχημένων σχολών τυφλής υπακοής, από ανώτατους βαθμοφόρους Τεκτονικών Στοών και από Μοναχούς όλων των δογμάτων, υπάρχουν ανώτερα επίπεδα ικανότητος εκπομπής υποφύσεως που επεμβαίνουν όχι μόνο στο υποσυνείδητο υποφύσεων άλλων ατόμων αλλά και στο συνειδητό.

Τέτοια άτομα"υπερπομποί" είναι ικανά με ορισμένη παιδεία και πολυετή άσκηση να παράγουν εγκεφαλικά κύματα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στα νευρικά κέντρα εισόδου πληροφοριών εγκεφάλων άλλων ατόμων με ικανότητα επιλογής νευρικών κέντρων οράσεως, ακοής, οσφρήσεως, γεύσεως και αφής. Σε τέτοιες περιπτώσεις εκπομπής, τα άτομα πομποί δεν εκπέμπουν ξένες ιδιοσυχνότητες μόνον από την υπόφυσή τους αλλά και από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίριά τους.

Τέτοια άτομα"υπερπομποί" όταν συντονισθούν στην εκπομπή του ιδίου"αντικειμένου" μπορούν να προκαλέσουν ολογραφικό σχηματισμό στερεοσκοπικών"οραμάτων" κινουμένων ή ακινήτων, ήχων, οσμών, γεύσεων και αίσθηση αφής επί ανυπάρκτου στερεού στα νευρικά κέντρα πολλών, συγκεντρωμένων σε συγκεκριμένο χώρο, δεκτών ταυτοχρόνως.

Οι"υπερπομποί", στα ανώτατα επίπεδα μυήσεως των Μυστικών Εταιρειών και των Θρησκευτικών Δογμάτων που ανήκουν, ασκούνται, εκτός των ανωτέρω και σε ικανότητες εκπομπής συχνοτήτων του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού νευρικού των συστήματος. Η δράσις τέτοιων ατόμων αρχίζει με ικανότητες προκλήσεως"απλού πονοκεφάλου", "στρέβλωση μελών και σπονδυλικής στήλης" και επεκτείνεται σε πρόκληση όλου του φάσματος των γνωστών"ασθενειών" με τελικές ικανότητες προκλήσεως"αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικής πολικότητος" της σπονδυλικής στήλης του δέκτου ή ικανότητες"αντιστροφής ηλεκτρομαγνητικών ροπών" των εγκεφαλικών ημισφαιρίων του δέκτου από
  σε. 

Οι δύο τελευταίες ικανότητες είναι θανατηφόρες γιά τον δέκτη διότι ισοδυναμούν με την απ' ευθείας επαφή δύο"αντιθέτων πόλων ηλεκτρικής τάσεως" χωρίς"αντίσταση", κατά το ανάλογο ηλεκτρικό ισοδύναμο. Γιά τους μη ειδήμονες αναγνώστες της παρούσης, κάνουμε γνωστό ότι όλες οι βιολογικές λειτουργίες οφείλονται σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις μεταξύ πολυπλόκων οργανικών οξέων και πολυπλόκων οργανικών βάσεων που αντιδρούν αυτόματα ή με έλεγχο του εγκεφάλου.

Οι"αυτόματες αντιδράσεις" έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικής πολικότητος μεταξύ"κεφαλής και ποδών" της τάξεως των200.000 VOLT τάσεως και4 μιλιαμπέρ εντάσεως, μετρούμενης με υπαρκτή τεχνολογία της Ιατρικής. Ο νοητός άξονας που διέρχεται από τα κέντρα των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων είναι κάθετος προς τον άξονα ηλεκτρικής πολικότητος της σπονδυλικής στήλης και απλοποιημένα λειτουργεί σαν ηλεκτρομαγνητικό ετερόδυνο-κεραία εκπομπής-λήψεως αν ο ηλεκτρικός κάθετος άξονας που τέμνει την"κεραία" στο κέντρο της γυμνασθεί να πάλλεται κατά ορισμένη συχνότητα, σταθερή ή μεταβλητή, ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης.

Οι τεχνικές που οδηγούν στην απόκτηση τέτοιων ικανοτήτων, φαίνεται ότι ήταν γνωστές στα κλειστά κυκλώματα των ιερατείων της αρχαιότητος, διότι φυλάσσονται σαν"ιερά μυστικά παραδόσεως" από τα σημερινά ιερατεία, απογόνους εκείνων.

Η Ο.Ε.Α. έχει καταγράψει τις ιδιοσυχνότητες σχεδόν όλων των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν σαν πομποί ή σαν υπερπομποί ιδιοσυχνοτήτων άλλων ατόμων, από ραββινικά κέντρα, από τεκτονικές στοές, από Μονές Ορθοδόξου Εκκλησίας, από Βουδιστικούς Ναούς και από Μυστικές Υποεταιρείες που λειτουργούν σα Σχολές Μέντιουμ, σε όλο τον Ελληνικό Χώρο.

Ομοίως έχει καταγράψει την ταυτότητα και τους τόπους παραμονής αυτών των ατόμων. Ήταν δυσάρεστο επακόλουθο ότι: οι Ηλεκτρονικοί Αναλυτές Υποφύσεως της Ο.Ε.Α., εκτός των φάσεων εκπομπής, έχουν καταγράψει και τις απλές καθημερινές σκέψεις αυτών των ατόμων. Δυσάρεστο γιατί παραβιάσθηκε το ιδιωτικό απόρρητο της σκέψεως αλλά και ευχάριστο διότι η πλήρης καταγραφή αποδεικνύει την εσωτερική πάλη συνειδήσεως αυτών των ατόμων.
Η Ο.Ε.Α. έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα υποβοήθησής των γιά την υπερίσχυση του θετικού μέρους των συνειδήσεών των.