Είναι ιστορικό γεγονός....

Είναι ιστορικό γεγονός ότι επί Θεοδοσίου του....μεγάλου, το Δωδεκάεδρο, το Πεντάγωνο και ο Πεντάκτινος Αστέρας χαρακτηρίστηκαν από το Ιουδαιοχριστιανικό Φανάρι ως (ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) και οι Έλληνες Γεωμέτρες οι οποίοι τα εδίδασκαν εθανατώνοντο ως (Υπηρέτες του Διαβόλου). Τα σκήπτρα αυτής της Ανθελληνικής συμπεριφοράς κρατά σήμερα το Πατριαρχείο Κων/έως και το (Άγ/ρ/ιο Όρος). Και τα δύο είναι έτοιμα να στρέψουν τον αμαθή όχλο εναντίον επιστημόνων που θα ερευνήσουν τα Μαθηματικά Δωδεκάεδρου και Πεντάκτινου  Αστέρος.

Ουδείς Αγεωμέτρητος Εισήτω.
Ο.Ε.Α.